Προμηθευτές

Σας παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες εταιρείες που συνεργαζόμαστε για να σας παρέχουμε τον ποιοτικότερο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της αγοράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνεργάτες μας – προμηθευτές μας είναι μόνο οι παρακάτω.

Geyer, Alfa Lamda,Legrand, Gardena, Palaplast, Galcon, Sylvania, VK (Καρακώστας),  Χαραλαμπίδης Α.Ε.